ბრძანება და განკარგულება

გვერდზე მოცემულია ბრძანების და განკარგულებების საჯარო დოკუმენტაციები.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჯიხაიშში მდებარე 26300.00 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის, (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი №34.02.49.430), ქალაქ სამტრედიაში, კოსტავას ქუჩა, მე-7 ჩიხი, №1-ში მდებარე 154.00 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის, (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი №34.08.58.312) და ქალაქ სამტრედიაში, გეგეშიძის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (13741.00 კვ.მ) მიწის, (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი №34.08.49.014) არსებული შენობა-ნაგებობების (№1 განაშენიანების ფართი: 836 კვ.მ; №2 განაშენიანების ფართი: 12 კვ.მ; №3 განაშენიანების ფართი: 1487 კვ.მ; №4 განაშენიანების ფართი: 34 კვ.მ) საპრივატიზაციო ობიექტებად განსაზღვრისა და პრივატიზაციის შესახებ