საინვესტიციო ობიექტები

ქვემოთ მოცებული ობიექტები წარმოადგენს რეგიონში არსებულ სამრეწველო საინვესტიოციო ზონებს.