აპარატი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ნორა იანიკოვი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

მაია ღოღობერიძე

საჯარო დაწესებულების, საკრებულოს აპარატის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, საორგანიზაციო საკითხებში

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

სერგო კოპალეიშვილი

საჯარო დაწესებულების, საკრებულოს აპარატის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, საორგანიზაციო საკითხებში

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ირმა გოგია

საჯარო დაწესებულების, საკრებულოს აპარატის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, საორგანიზაციო საკითხებში

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ნათია დოლიძე

საჯარო დაწესებულების, საკრებულოს აპარატის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, საორგანიზაციო საკითხებში

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ლია ყურულაშვილი

საჯარო დაწესებულების, საკრებულოს აპარატის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, საორგანიზაციო საკითხებში

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

გივი ცხვარაძე

სახელშეკრულებო მოსამსახურე (მძღოლი)

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

თამილა კეკელიძე

საჯარო დაწესებულების, საკრებულოს აპარატის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, მრჩეველი გენდერული თანასწორობის საკითხებში

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

მედეა ონიანი

საჯარო დაწესებულების, საკრებულოს აპარატის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, საორგანიზაციო საკითხებში

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

თეონა ალფაიძე

სახელშეკრულებო (მდივანი)

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

მაკა ჯულაყიძე

სახელშეკრულებო მოსამსახურე (დამლაგებელი)