მერიის სამსახურები

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ბეჟან გეგეშიძე

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

ტელეფონი: 571 81 19 13

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ნატო მანჯგალაძე

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსი

ტელეფონი: 599 65 37 30

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ლევან ახობაძე

ეკონომიკის, სივრცითი მოწყობის, ტრანსპორტის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი

ტელეფონი: 597 03 06 30

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ზურაბ გოგია

ეკონომიკის, სივრცითი მოწყობის, ტრანსპორტის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი

ტელეფონი: 595 90 44 18

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

დავით ბაღდავაძე

საფინანსო სამსახურის უფროსი

ტელეფონი: 599 91 96 19

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ნოე ივანიძე

ეკონომიკის, სტატისტიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობის სამსახურის უფროსი

ტელეფონი: 599 57 34 79

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ვაჟა გრიგალაშვილი

მერის თანაშემწე

ტელეფონი: 598 92 59 05

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

პაატა ხარებავა

აუდიტის სამსახურის უფროსი

ტელეფონი: 577 28 80 91

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ამირან თევდორაძე

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

ტელეფონი: 551 90 10 90