მერიის სამსახურები

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ბეჟან გეგეშიძე

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

ტელეფონი: 571 81 19 13

ელ-ფოსტა: bezhan.gegeshidze@samtredia gov.ge

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ნატო მანჯგალაძე

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსი

ტელეფონი: 599 65 37 30

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ლევან ახობაძე

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის უფროსი

ტელეფონი: 597 03 06 30

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ზურაბ გოგია

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი

ტელეფონი: 595 90 44 18

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

დავით ბაღდავაძე

საფინანსო სამსახურის უფროსი

ტელეფონი: 599 91 96 19

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ნოე ივანიძე

ეკონომიკის, სტატისტიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობის სამსახურის უფროსი

ტელეფონი: 599 57 34 79

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ზაქრო კაჭახიძე

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი

ტელეფონი: 595 95 89 38

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ამირან თედორაძე

ზედამხედველობის სამსახური

ტელეფონი: 551 90 10 90

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

პაატა ხარებავა

აუდიტის სამსახურის უფროსი

ტელეფონი: 577 28 80 91

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.